Raportări

RAPORTĂRI AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

 

  • Raportarea anuală către Agenţia pentru Protecţia Mediului a gestiunii deşeurilor;
  • Raportări cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot şi vibraţii);
  • Raportarea anuală către Agenţia pentru protecţia mediului a cantităţilor de ambalaje introduse în piaţă.

 

RAPORTĂRI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

  • Întocmirea declaraţiilor specifice către Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi depunerea acestora la sediul AFM (Nedepunerea la termen a declaraţiilor se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice a Ordonanţa 31/2013);
  • Identificarea tuturor tipurilor de ambalaje introduse noi în piaţă, identificarea produselor noi
  • Organizarea cântăririi tuturor categoriilor de ambalaje puse pe piaţă internă sau importate.