Managementul deșeurilor

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

 

 • Completarea la zi a evidenţei gestiunii deşeurilor pentru fiecare client
 • Proceduri privind identificarea, codarea, colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor pe categorii, proceduri pentru colectarea selectivă a deşeurilor, instruire angajaţi;
 • Monitorizarea lunară a gestiunii interne a deşeurilor la punctul de lucru, în vederea conformării cu legislaţia în vigoare, cu întocmirea unui raport;
 • Transmiterea modificărilor legislative şi asigurarea conformării cu legislaţia în vigoare;
 • Urmărirea trasabilitătii deşeurilor generate
 • Instruirea personalului pentru a înţelege importantă colectării selective a deşeurilor generate;
 • Consultanţă pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizaţi pentru ridicarea deşeurilor pe categorii şi verificarea valabilităţii autorizaţiilor de mediu ale acestora;
 • Notificarea valabilităţii contractuale cu prestatorii de servicii pentru ridicarea deşeurilor;
 • Consultanţă pentru stocarea şi predarea separată a uleiurilor uzate prestatorilor de servicii autorizat în vederea reciclării, HG 235/2007 provind gestiunea uleiurilor uzate;
 • Consultanţă pentru îndeplinirea obligaţiei de colectare separată cel puţin a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă şi asigurarea contractelor de predare separată a acestora colectorilor autorizaţi a€L 211/2011 (amendă 20,000-40,000 RON);
 • Raportul anual al managementului deşeuri cu depunerea acestuia la Agenţia pentru Protecţia Mediului;
 • Persoană responsabilă cu managementul deşeurilor a Certificat de Specialist în managementul deşeurilor, cod COR325713 conform Legii 211/2011 (lipsă se sancţionează cu amendă 15.000-30.000RON);
 • Verificarea amplasamentului în vederea stabilirii neconformităţilor în ceea ce priveşte managementul deşeurilor;
 • Dosar propriu de management al deşeurilor ce cuprinde identificarea, clasificarea şi raportarea diferenţiată a tipurilor de deşeuri generate conform HG 856/2002 şi Legii 211/2011 (lipsă acestui dosar se sancţionează cu amendă 15.000-30.000 RON);
 • Raportarea către instituţiile abilitate a informaţiilor privind gestiunea deşeurilor, conform legislaţiei în vigoare;
 • Realizarea obiectivelor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin contactarea societăţilor de profil abilitate;
 • Verificarea contractelor privind eliminarea deşeurilor.