Obținere autorizații/avize

OBȚINERE AUTORIZAȚII / AVIZE DE MEDIU

 

 • Documentaţie tehnică necesară obţinerii autorizaţiei integrate de mediu
 • Autorizaţia integrată de mediu reprezintă actul tehnico-juridic emis de autoritătile competenţe, conform dispoziţiilor legale in vigoare privind prevenirea şi controlul integrat al poluă Autorizaţia poate fi emis㠃 pentru una sau mai multe instalaţii ori părti ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator. Categoriile de activităţi industriale pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu sunt prevăzute în anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006
 • Principiul care guvernează evaluarea impactului asupra mediului pentru activităţi ce necesită obţinerea unei astfel de autorizaţii este comparaţia cu BAŢ-urile (best available techniques = cele mai bune tehnici disponibile). Cele mai bune tehnici disponibile reprezintă stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat in dezvoltarea unei activităti şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul sau
 • Tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi modul în care instalaţia este proiectată, construită, intretinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare
 • Disponibile se referă la acele cerinţe care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luandu-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia că aceste tehnici să fie accesibile operatorului
 • Cele mai bune – se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul sau
 • În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularul activităţii / operatorul are obligaţia să depună la sediul autorităţii competenţe pentru protecţia mediului formularul de solictare, întocmit conform modelului din anexa nr. 1 la ordinul 1158/2005 şi raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general. Raportul de amplasament reprzintă documentaţia elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu şi care evidentiaz㠃 starea amplasamentului, situaţia poluării existente înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei şi oferă un punct de referinţă şi comparaţie la încetarea activitătii
 • Procedura care stă la bază desfăşurării procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se desfăşoară conform: ordonanţei de urgenţă nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin legea nr. 84/2006 şi modificată de O.U.G. nr. 40/2010 şi ordinul 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu modificat şi complectat prin ordinul nr. 1158/2005.

 

ACORD DE MEDIU

 

 • Accept de evacuare ape uzate
 • Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare se face în bază acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare.
 • De exemplu, în Bucureşti şi în zonele limitrofe toate apele uzate (menajere, tehnologice şi pluviale) sunt preluate de către reţelele de canalizare administrate de SC ANB SA. După o etapă de epurare acestea ajung în raul Dâmboviţa. În vederea reducerii poluării apelor, prin legislaţie sunt impuse limite de calitate la deversarea în canalizare. Aceste limite sunt menţionate în Acordul de preluare ape uzate prin care se permite că apele uzate să fie evacuate în reţeaua de canalizare a oraşului.

 

Aceste limite sunt menţionate în Acordul de preluare ape uzate prin care se permite ca apele uzate să fie evacuate în reţeaua de canalizare a oraşului.