Obținere autorizații / avize

Obținere autorizații / avize

Documentaţie tehnică necesară obţinerii autorizaţiei integrate de mediu…
Studii de mediu

Studii de mediu

Studiile DDM au drept scop stabilirea gradului de conformare a companiei cu legislaţia de mediu în vigoare…
Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor

Verificarea amplasamentului în vederea stabilirii neconformităţilor în ceea ce priveşte managementul deşeurilor…
Raportări

Raportări

Raportarea anuală către Agenţia pentru Protecţia Mediului a gestiunii deşeurilor…