Business people shaking hands in office

UN PACHET DE SERVICII CARE SE POTRIVEŞTE CEL MAI BINE NEVOILOR COMPANIEI DUMNEAVOASTRĂ

EXTERNALIZARE SERVICII

qode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subwayqode interactive subway

EXTERNALIZAREA SERVICIILOR DE MEDIU ESTE UN PACHET DE SERVICII CARE SE POTRIVEŞTE CEL MAI BINE NEVOILOR COMPANIEI DUMNEAVOASTRĂ. STRATEGIC BUSINESS PARTNERS, PRIN PACHETUL DE EXTERNALIZARE A SERVICIILOR DE MEDIU VĂ ASIGURĂ:

 

 • Identificarea problemelor şi necesităţilor pentru conformarea la prevederile legislaţiei de protecţia mediului, propune soluţii;
 • Verificarea periodică a punctelor critice din societate
 • Acordarea de consultanţă de specialitate: programe de conformare, managementul deşeurilor etc.
 • Întocmirea documentaţiei tehnice necesare emitereii Acordului de Preluare, emis de SC APA NOVA BUCUREŞTI SA şi efectuarea demersurilor necesare prelungirii lui;
 • Efectuarea demersurilor necesare obţinerii şi revizuirii Autorizaţiei de Mediu, inclusiv întocmirea documentaţiei tehnice necesare;
 • Menţinerea Autorizaţiei de Mediu, informarea permanenţă a măsurilor impuse prin aceasta;
 • Efectuarea demersurilor necesare obţinerii Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, inclusiv întocmirea documentaţiei tehnice necesare;;
 • Asigurarea relaţiei permanente cu autorităţile de protecţia mediului;
 • Întocmirea lunară a evidenţei gestiunii deşeurilor conform HG 856/2002;
 • Elaborarea şi evidenţa programului de monitorizare a calităţii mediului, realizarea selecţiei de oferte pentru fimele care efectuează monitorizarea;
 • Elaborarea planului de intervenţie în caz de poluarii accidentale;
 • Întocmirea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile la fondul de mediu
 • Reprezentarea companiei în relaţia cu autorităţile competente de mediu
 • Întocmirea fişelor de evidenţa a gestiunii deşeurilor calculul sumelor datorate la Fondul pentru mediu si întocmirea declaraţiilor
 • Instruirea personalului privind obligațiile proprii de protecţia mediului
 • Raportări catre organele abilitate de mediu
 • Alte evidențe si raportări periodice către autoritățile de mediu
 •  Informarea cu privire la acte normative în domeniul protecţiei mediului şi asigurarea aplicării corecte a acestora
 • Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713);
 • Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codului deşeurilor conform HG 856/2002;
 • Elaborarea si menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor;
 • Raportarile în aplicatia electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM)
 • Consultanţă privind întocmirea formularelor pentru transportul deşeurilor;

OBŢINERE AUTORIZAŢII / AVIZE

 • Autorizaţie de mediu
 • Acord de mediu
 • Accept de evacuare ape uzate

ÎNTOCMIRE STUDII DE MEDIU

 • Rapoarte de mediu
 • Rapoarte privind impactul asupra mediului
 • Bilanţ de mediu